Klauzula informacyjna dla Rodziców/Opiekunów prawnych dzieci uczęczszających do Przedszkola nr 4 w Gdańsku jest do pobrania poniżej.