PROCEDURY ZAPEWNIAJĄCE BEZPIECZEŃSTWO DZIECI

W PRZEDSZKOLU NR 4 W GDAŃSKU

 1. Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem obowiązująca w Przedszkolu nr 4 w Gdańsku (strona internetowa przedszkola)

 2. Program wychowawczy „Dobrze wychowany przedszkolak Przedszkola nr 4 w Gdańsku” (segregator ” Wykaz procedur…” na górnym holu)

 3. Kodeks zachowań przedszkolaka z Gwarnego Dworku (dodatkowo kodeksy obrazkowe w salach zabaw) (segregator „Wykaz procedur…” na górnym holu)

 4. Procedura dotycząca bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w Przedszkolu nr 4 w Gdańsku (segregator „Wykaz procedur…” na górnym holu)

 5. Procedura postępowania z dzieckiem z trudnościami w zachowaniu w Przedszkola nr 4 w Gdańsku (segregator „Wykaz procedur…” na górnym holu)

 6. Procedura postępowania w sytuacji agresywnego zachowania dziecka w Przedszkolu nr 4 w Gdańsku  (segregator „Wykaz procedur…” na górnym holu)

 7. Regulamin spacerów i wycieczek w Przedszkolu nr 4 w Gdańsku (segregator „ Wykaz procedur…” „ na górnym holu)

 8. Procedura postępowania podczas wystąpienia chorób zakaźnych, zatruć i przeziębień na terenie Przedszkola nr 4 w Gdańsku oraz Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia wystąpienia wszy u dziecka (segregator „Wykaz procedur…” na górnym holu )

 9. Statut Przedszkola nr 4 w Gdańsku: (strona BIP)

-§ 12 „Procedura powypadkowa”,

- § 16 „Odbieranie dziecka przez osoby upoważnione”

 1. Instrukcja w/s Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych Przedszkola nr 4 w Gdańsku (gabinet dyrektora)

 2. Instrukcja alarmowa Przedszkola nr 4 w Gdańsku (gabinet dyrektora)

 3. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego Przedszkola nr 4 w Gdańsku (gabinet dyrektora)

 4. Procedura postępowania w przypadku zamachu terrorystycznego Przedszkola nr 4 w Gdańsku (segregator „ Wykaz procedur…. na górnym holu)

 5. Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej – Przedszkole nr 4 w Gdańsku (segregator „Wykaz procedur” na górnym holu

 6. Regulamin Pracy (w gabinecie dyrektora)

 7. Regulamin korzystania z ogrodu przedszkolnego (ogród przedszkolny)