RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU

6.00 – 8.30
 • schodzenie się dzieci
 • zabawy swobodne wynikające z własnej aktywności dziecka m. in. konstrukcyjne, tematyczne, badawcze, aktywność w kąciku książki itp.
 • zabawy dydaktyczne,
 • prace porządkowo-gospodarcze,
 • kontakty okolicznościowe i indywidualne wynikające z potrzeb dzieci,
 • zabawy i ćwiczenia ruchowe,
 • czynności samoobsługowe,
 • przygotowanie stołów do posiłku.

8.30 – 9.00 ŚNIADANIE, CZYNNOŚCI HIGIENICZNO-PORZĄDKOWE, PRZYGOTOWANIE DO ZAJĘĆ

9.00 – 11.30

 • zajęcia dydaktyczne organizowane przez nauczyciela, inspirowane i prowadzone, wyzwalające aktywność dziecka w różnych sferach rozwoju wg przyjętego programu wychowania przedszkolnego,
 • zabawy swobodne wynikające z własnej aktywności dziecka,
 • czynności samoobsługowe,
 • gry i zabawy ruchowe w ogrodzie, zajęcia sportowe na boisku przedszkolnym, prace porządkowo – gospodarcze w ogrodzie, obserwacje przyrodnicze, spacery, wycieczki.

11.30 – 12.00 II ŚNIADANIE

12.00 – 14.00

 • czynności samoobsługowe,
 • wypoczynek (dzieci najmłodsze),
 • różnorodne sytuacje edukacyjne,
 • zabawy w ogrodzie przedszkolnym.

14.00 – 14.30 OBIAD

14.30– 17.00

 • swobodne zabawy dzieci w kącikach zainteresowań,
 • czynności samoobsługowe,
 • sytuacje wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci,
 • indywidualna praca z dziećmi,
 • tworzenie różnorodnych sytuacji edukacyjnych sprzyjających twórczości plastycznej, muzycznej i werbalnej dzieci,
 • rozchodzenie się dzieci.