Przedszkole nr 4:

ul. Do Studzienki 36
80-227 Gdańsk

tel. 58 / 341 29 14
mail: sekretariat@p4.edu.gdansk.pl

Inspektor Ochrony Danych

    Bogdan Olszewski

    e-mail : iod.olszewski@gmail.com

    ePUAP: P4_Gdansk/SkrytkaESP