Centrum Interwencji Kryzysowej PCK

całodobowe pogotowie z Hostelem Kryzysowym kompleksowe wsparcie dla osób i rodzin będących w stanie kryzysu, między innymi doświadczających przemocy i zmuszonych do natychmiastowego opuszczenia domu.

tel.: 58 511 01 21 (2)
codziennie, 24 godziny
infolinia: 801 011 843

e-mail: centrum@cik.sos.pl
Gdańsk Nowy Port
Plac ks. Gustkowicza 13
Więcej: www.cik.sos.pl

logo Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
logo Centrum Interwencji Kryzysowej PCK
geba

Poradnia Rodzinna - Zespół Psychologicznego Wspierania Rodziny (nieodpłatne wspieranie rodzin w radzeniu sobie z trudnościami i kryzysami)

 • konsultacje indywidualne - udzielanie porad, psychoedukacja, wsparcie,
 • konsultacje rodzinne oraz par/małżeństw - diagnozowanie sytuacji rodzinnej i przedstawienie oferty pomocy psychologicznej
 • konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży - poradnictwo, diagnoza problemu, pomoc w przechodzeniu kryzysów rozwojowych;
 • psychoterapia indywidualna;
 • terapia grupowa realizowana w grupie osób doświadczających podobnych problemów;
 • terapia rodzinna - badanie i terapia zaburzonych relacji rodzinnych, wsparcie i pomoc w przechodzeniu kryzysów rozwojowych, wychowawczych i innych,
 • specjalistyczne konsultacje z zakresu Zdrowia Psychoseksualnego - diagnoza dysfunkcji seksualnych na poziomie zaburzeń pożądania i podniecenia seksualnego, praca z problemami seksualnymi w związkach partnerskich, konsultacje dla rodziców, opiekunów dzieci, których zachowania budzą zaniepokojenie i inne.

Realizator: Centrum Interwencji Kryzysowej PCK

Gdańsk Nowy Port
Pl. ks. Gustkowicza 13
tel.: 58 511 01 21 i 22
Rejestracja: poniedziałek, środa, czwartek, godz. 16:00-20:00

Poradnia dla Młodzieży “Impuls”

Poradnia dla Młodzieży “Impuls” oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną dla młodzieży od 16. do 20. roku życia, konsultacje dla rodziców oraz terapię systemową dla rodzin, par i małżeństw. Więcej informacji na stronie internetowej www.facebook.com/poradniaimpuls.

Gdańsk – Wrzeszcz
ul. Piramowicza 1/2
II piętro, pokój 202
Telefon Poradni Impuls:
797 133 123 (działa w godzinach otwarcia Poradni!)
CIK:   Telefon CIK:
(58) 511 01 21,
511 01 22 (24h/dobę)

Portal internetowy

 • informacja dla uczniów i studentów rodziców i nauczycieli o środkach psychoaktywnych i ich skutkach,
 • informacja o programach, źródłach wiedzy polecanych przez specjalistów, szkoleniach,
 • POMOC specjalistów (konsultacje)

Realizator: Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej "Mrowisko"

www.narkotykiinfo.pl

terapeuci odpowiadają w ciągu 48 godzin

logo Portal internetowy www.narkotykiinfo.pl
logo Portal internetowy www.narkotykiinfo.pl
geba

Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR (NZOZ)

 • konsultacje specjalistów dla osób używających narkotyków i pragnących utrzymać abstynencję,
 • poradnictwo na rzecz rodziców, członków rodzin, nauczycieli, pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych,
 • rozpoznanie problemów i kierowanie osób poszukujących pomocy do odpowiednich dla nich ośrodków,
 • przygotowanie do podjęcia terapii,
 • terapia indywidualna i grupowa.
tel.: 58 302 04 42
ul. 3 Maja 6
Gdańsk 80-802
e-mail: gdanskporadnia@monar.org
Więcej: www.monar.org

logo Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR (NZOZ)
logo Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR (NZOZ)
geba

Ośrodek Terapii dla dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych (PZOZ)
jednostka organizacyjna Miasta Gdańska

pomoc dzieciom i młodzieży z rodzin z problemem uzależnienia i przemocy domowej oraz ich rodzinom: poradnictwo, terapia indywidualna i rodzinna, konsultacje lekarskie i pracownika socjalnego, szkoła dla rodziców.

tel.: 58 347 89 30,
e-mail: osrodek@pro.net.pl
Gdańsk Wrzeszcz
ul. Racławicka 17
Więcej: www.raclawicka.gda.pl

logo Ośrodek Terapii dla dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych (PZOZ)
logo Ośrodek Terapii dla dzieci i Młodzieży z Rodzin Alkoholowych (PZOZ)
geba

Poradnia Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Uzależnień GCPU

 • pomoc psychologiczna dla młodzieży i osób dorosłych przeżywających problemy emocjonalne,
 • konsultacje dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i wychowawców, którzy doświadczają problemów wychowawczych z dziećmi i młodzieżą (spotkania indywidualne, warsztaty, "Szkoła dla Rodziców", grupa rozwojowa dla młodzieży).
tel.: 58 320 44 04
gadu-gadu: 8485172

wtorki, czwartki i piątki w godz. 8.00 - 15.30
poniedziałki i środy w godz. 8.00 - 18.00
ul. Dyrekcyjna 5
80-852 Gdańsk
Więcej: www.gcpu.pl

logo Poradnia Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Uzależnień GCPU
logo Poradnia Pomocy Psychologicznej Profilaktyki Uzależnień GCPU
geba

Gdańskie poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Każda z gdańskich poradni udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Wszystkie ściśle współpracują ze szkołami w rejonie swojego działania - z pedagogami i psychologami szkolnymi oraz wychowawcami klas. Aby dowiedzieć się, do której poradni należy szkoła można zapytać pedagoga lub zadzwonić do dowolnej placówki.

Zobacz: więcej o gdańskich poradniach

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
jednostka organizacyjna Miasta Gdańska (5 filii)

 • pomoc dzieciom i rodzinie, osobom niepełnosprawnym, starszym, bezdomnym, uchodźcom, nosicielom AIDS/HIV,
 • integracja społeczna i środowiskowa,
 • organizacja rodzinnej opieki zastępczej,
 • pomoc materialna (świadczenia rodzinne, zasiłki, stypendia socjalne dla uczniów),
 • poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne, pedagogiczne, rodzinne),
 • liczne programy na rzecz osób potrzebujących wsparcia i pomocy.

tel.: 58 342 31 50
ul. Leczkowa 1 A
80-432 Gdańsk
Więcej: www.mopr.gda.pl

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia

oraz

tel.: 58 301-51-32
80-142 Gdańsk, ul. Zakopiańska 37
Więcej: www.wotuw.gdansk.pl

logo Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
logo Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
geba

Jeśli potrzebujesz pomocy, nie wahaj się o nią prosić! Pomocy udzielą Ci wszystkie poniżej wymienione placówki - bezpłatnie, dbając o poufność i Twoje bezpieczeństwo.

TELEFONY OGÓLNOPOLSKIE

Telefon zaufania 116 111 służy młodzieży i dzieciom potrzebującym wsparcia, opieki i ochrony. Zapewnia dzwoniącym kontakt z fachowcami w trudnych dla nich sytuacjach.

Realizator: Fundacja Dzieci Niczyje
tel.: 116 111 (bezpłatny)
od poniedziałku do piątku
w godzinach 12.00 - 20.00
Więcej: www.116111.pl

logo Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
logo Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
geba
Antynarkotykowy Telefon Zaufania
Działa na zasadzie infolinii dla osób używających narkotyków, uzależnionych i ich bliskich. Specjaliści udzielają informacji na temat systemu interwencji, przebiegu leczenia, adresów placówek, przepisów prawa.

Realizator: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii
tel.: 801 199 990
(całkowity koszt połączenia: 35 gr)
codziennie w godzinach 16.00 - 21.00
z wyjątkiem świąt państwowych
Więcej: www.kbpn.gov.pl

logo Antynarkotykowy Telefon Zaufania
logo Antynarkotykowy Telefon Zaufania
geba

NIEBIESKA LINIA

Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
Działa na zasadzie infolinii dla osób doświadczających przemocy w rodzinie i świadków.

 • udzielanie wsparcia psychologicznego oraz poradnictwo psychologiczne i prawne,
 • kierowanie do lokalnych placówek dla osób mających kontakt z przemocą domową,
 • motywowanie do podejmowania działań mających na celu przerwanie przemocy
 • przeprowadzanie interwencji w odpowiednich instytucjach.
 • edukacja w zakresie zjawiska przemocy wobec dorosłych jak też dzieci.

Realizator: Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

tel.: 801 12 00 02
(dla abonentów TP koszt 1 impulsu)
w dni powszednie i soboty w godz. 8.00 - 22.00
w niedziele i święta w godz. 10.00 - 16.00
Więcej: www.niebieskalinia.info

logo NIEBIESKA LINIA
logo NIEBIESKA LINIA
geba