PROGRAMY EDUKACYJNE ZATWIERDZONE DO REALIZACJI W PRZEDSZKOLU NR 4 W GDAŃSKU NA ROK SZKOLNY 2022/2023

 • Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 

 • Program wychowania przedszkolnego „Planeta dzieci. Prawda, dobro, piękno w świecie wartości” Jolanty Wasilewskiej wydawnictwa WSiP (grupa I)
 • Program wychowania przedszkolnego „Zabawy z porami roku” Iwony Lewkowicz oraz Anny Tworkowskiej-Baraniuk wydawnictwa Podręcznikarnia (grupa II)
 • Program wychowania przedszkolnego Jolanty Wasilewskiej wydawnictwa WSiP (grupa III i IV)
 • Projekt innowacji pedagogicznej pt. „Wesoła gimnastyka dla buzi i języka. Wykorzystanie zabaw logopedycznych do rozwijania aktywności słownej oraz poprawnego opanowania języka dzieci 3-letnich” opracowanej przez Julię Ogrodnik-Dworczak


Programy własne:

-   Program adaptacyjny Przedszkola nr 4 W Gdańsku "Witamy w Gwarnym Dworku"

-   Program własny ,"Gdańsk - moje miasto"

-   Program wychowawczy ,"Dobrze wychowany przedszkolak"

-   Program ekologiczny ,"Zielony Gwarny Dworek"

-   Program ministerialny "Przedszkole Promujące Zdrowie"

W codziennej pracy wykorzystujemy również elementy metod pracy takich jak:

 • Metoda Odimienna I. Majchrzak
 • Czytanie globalne Domana
 • Dziecięca Matematyka E. Gruszczyk-Kolczyńskiej
 • Metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • Metoda M. Montessori
 • Plan Daltoński
 • Pedagogika zabawy KLANZA