Drodzy Rodzice !

Serdecznie zapraszamy dzieci wraz z rodzicami do wykonania jesiennego parasola. Prace  ozdobią hol przedszkolny, dlatego prosimy, aby miały zawieszkę.

Przy wykonaniu prosimy uwzględnić :

- formę przestrzenną , lub płaską obustronnie ozdobioną,

- wielkość pracy A3,

- materiały do wykonania dowolne.

Prace należy podpisać imieniem, nazwiskiem oraz nazwą grupy i dostarczyć do wychowawczyń danych grup w nieprzekraczalnym terminie do 20.09.2023r.

Prace przyniesione po terminie będą wyeksponowane jednak nie będą brane pod uwagę przy rozdawaniu nagród i dyplomów.

25.09.2023 - jest dniem wręczania nagród i dyplomów.

Życzymy wesołej i  twórczej zabawy !